en
pl

Usługi

branding, wzornictwo przemysłowe, opakowanie, strategia marki, service design

Cañada de Gómez Strategia marki

Wszystko zaczyna się od strategii, która nadaje konkretny kierunek działania. Bez niej, decyzje o wizerunku firmy to tylko zgadywanie. Zbieranie informacji to początek procesu. Korzystając z brief’u projektowego poznajemy Państwa spojrzenie na firmę, ankietami docieramy do Państwa klientów, a dzięki badaniom typu Desk Research rozpoznajemy konkurencje i trendy na rynku.

Zgromadzone dane przekładamy na rozwiązania. Dokładnie opisujemy grupę docelową oraz wybieramy najważniejsze dla firmy wartości. Wypadkową naszych działań jest dobór archetypu, czyli fundamentu dla całej marki. Dopiero teraz możemy przygotować historię brandu (BIG IDEA), która natchnie i zdefiniuje późniejsze działania.

 • robimy badania użytkowników

 • przeprowadzamy audyt marki

 • pomagamy przygotować architekturę marki

 • tworzymy nazwy i slogany

 • projektując korzystamy z różnych narzędzia, m.in. koło archetypów

order disulfiram online uk Identyfikacja wizualna

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem identyfikacji wizualnych. Tworząc zawsze trzymamy się wypracowanych założeń, ponieważ najlepsze projekty są nie tylko piękne, ale i mądre. Design logo to początek naszej pracy nad językiem wizualnym firmy. Dbając o spójność opracowujemy Księgę Znaku, która jest wykładnią poprawnego użycia logotypu.

Wizytówka, papier firmowy, koperta czy teczka to podstawowe materiały akcydensowe, które stanowią kolejny etap w procesie tworzenia.  Ciekawym dodatkiem może być projekt pieczątki lub płyty CD. Tak opracowana identyfikacja wizualna jest fundamentem do przygotowania materiałów reklamowych. Tylko należycie wdrożony (wydrukowany) projekt realizuje swoje założenia, dlatego niezbędny jest nadzór autorski.

 • projektujemy logo, a do niego księgę znaku, która pokazuje sposób jego użycia

 • tworzymy klucz wizualny, gdzie za pomocą materiałów akcydensowych pokazujemy graficzny charakter marki

 • starannie dobieramy kolor, typografię oraz rodzaj i sposób użycia środków dru-karskich (rodzaj papieru, uszlachetnienia, etc.)

Wsparcie sprzedaży

Wsparcie sprzedaży to wszystkie działania związane z reklamą. Koncentrujemy się w nich na  pokazaniu głównych zalet i wartości zaprojektowanych przez nas produktów i usług. Projekt materiałów promocyjnych opieramy całkowicie na wypracowanej wcześniej identyfikacji wizualnej firmy. W zależności od potrzeb do podstawowej prezentacji usługi przygotowujemy ulotkę lub rozkładaną broszurę.

Na specjalne wydarzenia oferujemy zaprojektowanie całego stoiska sprzedażowego oraz wsparcie przy procesie wdrożenia. Reklama w przestrzeni publicznej obejmuje takie realizacje jak: baner, roll-up czy oklejanie samochodu. Koniecznym dodatkiem do działań promocyjnych może okazać się przygotowanie gadżetów reklamowych takich jak: długopisy, notesy czy bardziej niestandardowe materiały.

 • przygotowujemy składy katalogów i biuletynów o dużych objętościach

 • opracowujemy ulotki oraz broszury reklamowe prezentujące usługi klienta

 • projektujemy i wybieramy gadżety reklamowe, dostosowane do charakteru i komunikatu marki

Sesja zdjęciowa

Fotografie i filmy są naturalnym rozwinię-ciem rozwiązań graficznych. Nasz zespół przygotuje całą sesję fotograficzną, dobierze modeli, opracuje scenografię i wymyśli kon-cept. Zdjęcia opracowujemy zawsze w na-wiązaniu do strategicznych założeń marki.

 • przygotowujemy koncept na sesję zdjęciową uwzględniając założenia marki

 • wybieramy modeli oraz projektujemy scenografię

 • wykonujemy zdjęcia, które następnie retuszujemy

Wzornictwo przemysłowe

Projektujemy produkty w oparciu o metody-kę design thinking. Badamy potrzeby użyt-kowników oraz trendy panujące na rynku. Następnie szkicujemy produkt i przenosimy efekt do programów 3d. Zaakceptowany projekt konsultujemy z inżynierem, aby przy-gotować go odpowiednio pod wdrożenie.

 • rysujemy szkice oraz model graficzny produktu w programach 3D (Rhino, So-lidWorks)

 • opracowujemy prototypy

 • testujemy rozwiązania na użytkownikach

 • sprawujemy nadzór nad wdrożeniem

Opakowania

Projektujemy opakowania zawsze zgodnie z kluczem wizualnym marki. Tworzymy od podstaw wykrojniki, prototypujemy i testuje-my każdy pomysł. Następnie we współpracy z drukarnią dopracowujemy opakowanie. Pomagamy wybrać wykonawcę i sposób wdrożenia.

 • projektujemy autorskie wykrojniki, które następnie testujemy

 • tworzymy oprawę graficzną opakowania

Service Design

Service design to tworzenie nowych i opty-malizacja istniejących usług we wszystkich wymiarach: modelu biznesowego, komuni-kacji, procesów biznesowych, procesów in-terakcji klienta z firmą, designu poszczegól-nych punktów styku firmy z klientem.

 • w oparciu o metodykę Design Thinking projektujemy i usprawniamy już istniejące uslugi

 • korzystamy z narzędzi persona, mapa empatii, i badań, aby zrozumieć odbiorcę

 • tworzymy ścieżki użytkownika, aby znaleźć miejsca w usludze do uspraweniania

Back To Top